นางในวรรณคดีไทย

นางในวรรณคดีไทย

พระเพื่อน – พระแพง จาก ลิลิตพระลอ

นางรจนา จากเรื่อง สังข์ทอง

นางจันทวดีพระพันปีหลวง มารดาสุดสาคร จากเรื่องพระอภัยมณี

นางอิลา ไม่แน่ใจจากเรื่องอะไร

นางจันทรา ไม่แน่ใจจากเรื่องอะไร

นางพิณทุมดี ไม่แน่ใจจากเรื่องอะไร

นางเอื้อย จากเรื่องปลาบู่ทอง

นางวันทองกับขุนแผน จากเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน

นางสร้อยฟ้า จากเรื่องขุนช้าง ขุนแผน

นางศรีมาลา จากเรื่องขุนช้างขุนแผน

นางศรีสุพรรณ ไม่แน่ใจจากเรื่องอะไร

นางเบญจกาย จากเรื่อง รามเกียรติ์

นางมโนราห์ จากเรื่อง พระสุธน มโนราห์

นางผีเสื้อสมุทร กับพระอภัย จากเรื่องพระอภัยมณี

เตียวเสี้ยน จากเรื่องสามก๊ก (อันนี้เอามาแจม)

นางวาสิฐี จากเรื่องอะไรไม่แน่ใจ

นางกากี จากเรื่องกากี

นางลำหับ จากเรื่องเงาะป่า

เกนบุษบาสาหรี ถ้าจำไม่ผิดจากเรื่อง อิเหนา

นางมณีรัตนา จากเรื่องแก้วหน้าม้า

นางสุวรรณเกสร จากเรื่องนกกระจาบ

นางสีดา จากเรื่องรามเกียรติ์

นางรจนา กับพระสังข์ (เวอร์ชั่นพระสังข์หล่อ) จากเรื่องสังข์ทอง

พระลอกับนางลักษณาวดี จากเรื่อง ลิลิตพระลอ

นางสีดา ตอนลุยไฟ จากเรื่อง รามเกียรติ์

นางเรไรจากเรื่องขุนศึก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s